Filiz dəmir kəsmə AC 32

: Kəsmə makinaları
: GöçMakSan
: 567

Filiz dəmir kəsmə

Hidravlik sistemlə 380 V-də işləyən bu model, xüsusilə inşaatda filiz dəmirləri kəsmək üçün hazırlanmışdır.

Bütün məhsullara bax

bax