M 55 qol və ayaq pedallı

: Kəsmə makinaları
: GöçMakSan
: 588

Mexaniki güc ötürmə sistemi ilə işləyən son dərəcə sürətli maşınlardır. M seriyalı maşınlar yüksək kəsmə performansı üçün aşağı enerji istifadə edirlər. Bu maşınlara, xüsusən dəmir emalı zavodlarında üstünlük verilir, çünki eyni qabiliyyətli maşınlardan daha sürətli kəsə bilər. M seriyalı maşınlar həm tarlada, həm də qapalı yerlərdə asanlıqla istifadə olunur.

Bütün məhsullara bax

bax