Qaynaq ağzının açılması

: Yığcam texnikalar
: GöçMakSan
: 524
Dəzgah 40 mm / mm2 sərtlik, 40 mm qalınlığa qədər hesabatda 12 mm geniş bir qaynaq ağzını aça bilər. Maşın sürəti 10 rpm.

Bütün məhsullara bax

bax