Asphalt planer

: Yığcam texnikalar
: Wacker Neuson
: 408

Yolların və səthlərin sökülməsi və bərkidilməsi

Sağ və sol tərəfdə müstəqil dərinlik tənzimlənməsi

Uzununa, eləcə də eninə istiqamətdə özünü düzəldin

Həm də qeyri-bərabər səthdə vahid freze dərinliyi

Dəyirmi dəzgahla olsa da, dəyirmanı təmizləyin

Bütün məhsullara bax

bax